Administrator budynku, zarządca i zarząd wspólnoty mieszkaniowej – czym charakteryzują się te funkcje i jakie są ich kompetencje

kompetencje administratora, zarządcy i zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Administrator budynku, zarząd Wspólnoty mieszkaniowej i zarządca budynku to różne osoby i stanowiska. Mają jednak wspólny cel: utrzymanie bezpiecznego, przyjaznego środowiska do pracy lub mieszkania. Każda z osób pełniących funkcje ma określone obowiązki i zadania, które powinna wypełniać. Sprawdź, czym zajmuje się administrator, a także jakie są obowiązki członków zarządu wspólnoty.

Obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej to  1, 2, 3 bądź więcej osób wybranych z grona Właścicieli mieszkań lub spoza tego grona. Obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej to głównie realizowanie bieżących zadań, zwoływanie zebrań, organizowanie głosowań czy informowanie mieszkańców o postępach prowadzonych prac. Zgodniez ustawą zarząd Wspólnoty mieszkaniowej kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz pełni funkcję pośrednika między wspólnotą oraz poszczególnymi właścicielami lokali. W zarządzie powinni zasiadać spokojni i otwarci na nowe wyzwania mieszkańcy. To istotne z punktu widzenia wypracowania kompromisu, bowiem wszelkie obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty mieszkaniowej to czynności, które powinny wykonywać osoby godne zaufania. Ponadto zarząd Wspólnoty podpisuje umowę z firmą o administrowanie bądź zarządzanie nieruchomością.

Administrator i zarządca budynku

Administrowanie nieruchomościami wymaga doświadczenia i wiedzy, a także umiejętności szybkiego reagowania w razie awarii czy innych problemów. Dlatego też profesjonalne podejście i doświadczenie administratora do wykonywania swoich zadań jest bardzo ważne. Administratorem może być dana firma, która na mocy zawartej umowy o administrowanie nieruchomością wykonuje określone działania mające na celu administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową i powierzoną nieruchomością. Zazwyczaj przyjmuje on skargi i prośby od mieszkańców, monitoruje stan techniczny budynku, a także dba o ogólną atrakcyjność nieruchomości. Administrator nieruchomości będzie dbał o obiekt z należytą troską i profesjonalizmem a zlecona usługa będzie kompleksowo realizowana zgodnie z zawartą umową.

Zarządcą budynku również jest firma lub specjalista reprezentujący firmę, jak na przykład nasza, która wykonuje usługi kompleksowo włącznie z obsługą księgową. Dba o ogólne bezpieczeństwo mieszkańców, a jej obowiązki obejmują również kwestie finansowe, formalne oraz inwestycje, jak na przykład modernizację budynku. Dodatkowo współpracuje z usługodawcami i wykonawcami. Zaradny, pomysłowy i zdecydowany zarządca budynku myśli nieszablonowo, dzięki czemu radzi sobie nawet w trudnych sytuacjach.

Kompleksowe usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, są ważne nie tylko z punktu widzenia właściciela nieruchomości, ale także samych mieszkańców. Dzięki temu można mieć pewność, że inwestycja jest dobrze zarządzana przez osoby, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem staramy się oferować usługi dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań właścicieli nieruchomości. Spersonalizowana, dokładnie sporządzona umowa jest gwarancją sprawnego i profesjonalnego zarządzania i długoletniej współpracy.